Paperback ¶ Kul Nesîmî Epub º

Paperback  ¶ Kul Nesîmî Epub º

❮PDF❯ ✑ Kul Nesîmî Author Cahit Öztelli – Teachenglishthailand.co.uk Ben melâmet hırkasını kendim geydim eğnime Âr ü nâmus şişesini taşa çaldım kime neGâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beniGâh giderim mePDF Kul Nesîmî Author Cahit Öztelli Teachenglishthailand.co.uk Ben melâmet hırkasını kendim geydim eğnime Âr ü nâmus şişesini taşa çaldım kime neGâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beniGâh giderim me Ben melâmet hırkasını kendim geydim eğnime Âr ü nâmus şişesini taşa çaldım kime neGâh çıkarım gökyüzün.

nesîmî free Kul Nesîmî KindleE seyrederim âlemi Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beniGâh giderim medreseye ders okurum Hak için Gâh giderim meyhaneye dem çekerim ışk içinSofular haram demişler ışkımın şarabına Ben doldurur ben içerim günah benim kime neSofular secde ederler mescidin mihrabına Benim ol dost eşiğidir secdegâhım kime neNesîmî'ye sordular kim yârin ile hoş musunHoş olam yâ olmayayım ol yâr benim ki.


E seyrederim âlemi Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beniGâh giderim medreseye ders okurum Hak için Gâh giderim meyhaneye dem çekerim ışk içinSofular haram demişler ışkımın şarabına Ben doldurur ben içerim günah benim kime neSofular secde ederler mescidin mihrabına Benim ol dost eşiğidir secdegâhım kime neNesîmî'ye sordular kim yârin ile hoş musunHoş olam yâ olmayayım ol yâr benim ki.

Paperback  ¶ Kul Nesîmî Epub º

Paperback ¶ Kul Nesîmî Epub º Cahit Öztelli d ö Ankara Türk yazar'da Erzincan'da doğdu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu Denizli Samsun Mersin ve Konya liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı Hasanoğlan İlköğretmen Okulu Erkek Teknik Yüksek Öğretmen okullarında da edebiyat öğretmeni olarak binlerce öğrenci yetiştirdi Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *