☆ مدرن‌ها Epub º

[Epub] ❥ مدرن‌ها Author رامین جهانبگلو – Teachenglishthailand.co.uk اين كتاب به زمينه هاي فلسفه، تاريخ، ادبيات و سينما مي پردازد، اما مضمون مشترك مقاله هاي آن پرسش درباره مفاهيم [Epub] مدرن‌ها Author رامین جهانبگلو Teachenglishthailand.co.uk اين كتاب به زمينه هاي فلسفه، تاريخ، ادبيات و سينما مي پردازد، اما مضمون مشترك مقاله هاي آن پرسش درباره مفاهيم ? اين كتاب به زمينه هاي فلسفه، تاريخ، ادبيات.

و سينما مي پردازد، اما مضمون مشترك مقاله هاي آن پرسش درباره مفاهيم مدرنيته است و در رابطه با همين پرسش است كه آرا و انديشه هاي متفكران و هنرمنداني چون مالرو، آيزايا بر لين، هايدگر، پوپر، لويناس،فليني،آدورنو،.

مدرن‌ها kindle مدرن‌ها eBookو سينما مي پردازد، اما مضمون مشترك مقاله هاي آن پرسش درباره مفاهيم مدرنيته است و در رابطه با همين پرسش است كه آرا و انديشه هاي متفكران و هنرمنداني چون مالرو، آيزايا بر لين، هايدگر، پوپر، لويناس،فليني،آدورنو،.

  ☆ مدرن‌ها Epub º

☆ مدرن‌ها Epub º wikipediرامین جهانبگلو زادهٔ ۱۳۳۵ در تهران فیلسوف ایرانی و ساکن تورنتو کانادا است جهانبگلو فارغ‌التحصیل دکترا فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه بوده و در حال حاضر در دانشگاه تورنتو، علوم سیاسی تدریس می‌کنداو فرزند امیرحسین جهانبگلو، پژوهشگر فلسفه، تاریخ و اقتصاد است رامین جهانبگلو مدرک دکترای خود را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرد بعدها در سال ۱۹۹۹ مدرک پسادکتری خود را در زمینه مطالعات خاورمیانه از دانشگاه هاروارد کسب نموددر شامگاه سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ در بارسلون اسپانیا جایزه صلح سال ۲۰۰۹ سازمان ملل، به جهانبگلو تقدیم شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *